XYLOFONORKESTERN STORA BLÅ

 

KULTURBASEN arrangerade 1 mars på Västerås Konserthus en konsert med Xylofonorkestern Stora Blå, samt tillhörande workshop med Christer Bothén.

Xylofonorkestern Stora Blå är ett musikpedagogiskt projekt på en dagligverksamhet för individer med intellektuella funktionsvariationer i Solna, Stockholm - Stora Blå Kultur. Orkesterns åtta medlemmar har alla en eller annan form av intellektuell funktionsvariation och har sin dagliga verksamhet på Stora Blå Kultur.

Christer Bothén (musiker, kompositör med mera) har arbetat under lång tid och skapat en orkester där fokus ligger på orkestermedlemmarnas möjligheter snarare än deras svårigheter.

De har gjort många spelningar i olika sammanhang och 2014 kom de ut med en cd: Xylofonorkestern Stora Blå

 

Konserten

1 mars Västerås Konserthus, Lilla Salen kl. 19.00

Christer Bothéns kompositioner är rytmiskt-melodiska pussel som vuxit fram under sju års arbete med gruppen och som trotsar begränsningar och skapar en egen musik som utgår från deltagarnas olika begåvningar snarare än deras begränsningar.

Xylofonorkestern visar på musikens möjlighet att läka och kanske framför allt musicerandets förmåga att öppna upp och skapa förbindelser mellan handling och upplevelse, samt att den kan skapa förbindelser mellan människor.

Workshopen

1 mars Västerås Konserthus, Lilla Salen kl. 16.00

 

Workshopen  riktade sig till pedagoger/terapeuter som arbetar med funktionsvarierade och som vill arbeta med musik, samt till musiker som är intresserade av att arbeta och verka även inom detta område.

Christer redovisade sitt arbete både praktiskt och teoretiskt, och gav nycklar för att skapa musik tillsammans med människor i alla åldrar och med olika förutsättningar. Deltagarna arbetade praktiskt och skapade tillsammans musik efter modeller som de sedan kunde ta med sig och använda i sitt eget arbete eller konstnärliga process.

Christer Bothén

är utan tvivel en legendarisk musiker. I över 40 år har det svenska musiklivet haft glädjen att erfara Bothén i alla dess skepander som instrumentalist, improvisatör, kompositör, konstnär och pedagog och har i sitt pedagogiska bagage, förutom Xylofonorkestern Stora Blå, mycket lång erfarenhet av att leda kurser och musikseminarier inom olika områden. Han har bedrivit studier i Sufisk musiktradition i Väst- och Nordafrika och arbetat med detta i musikterapeutisk inriktning.


”Vi kommer att ha lika kul som XYLOFONORKESTERN har haft under sju år fast på lite kortare tid!” - Christer Bothén.

Detta skedde den 1 mars 2017, Konserthuset Västerås, Lilla Salen. 

                                                                              Med stöd av Kulturnämnden Västerås Stad

Kulturbasen, Stora Blå

BILDGALLERI klicka för större bild!

Christer Bothén
Christer Bothén

Christer Bothén

press to zoom
Xylofonorkestern STORA BLÅ
Xylofonorkestern STORA BLÅ

xo installation

press to zoom
Xylofonorkestern STORA BLÅ
Xylofonorkestern STORA BLÅ
press to zoom
Xylofonorkestern STORA BLÅ
Xylofonorkestern STORA BLÅ
press to zoom
Christer och Santi
Christer och Santi

Xylofonorkestern STORA BLÅ

press to zoom
Xylofonorkestern STORA BLÅ
Xylofonorkestern STORA BLÅ

Daniel

press to zoom
Xylofonorkestern STORA BLÅ
Xylofonorkestern STORA BLÅ
press to zoom
Xylofonorkestern STORA BLÅ
Xylofonorkestern STORA BLÅ
press to zoom
Xylofonorkestern STORA BLÅ
Xylofonorkestern STORA BLÅ
press to zoom
Xylofonorkestern Stora Blå Kulturbasen
Kulturbasen, Xylofonorkestern Stora Blå
Kulturbasen, Xylofonorkestern Stora Blå
Kulturbasen, Stora Blå
XYLOFONORKESTERN STORA BLÅ kulturbasen