Workshop: Tvåändsstickning 

 

Tvåändsstickning är en gammal, nordisk stickteknik som skiljer sig från vanlig stickning genom att man hela tiden har två garntrådar som man växelvis använder till varannan maska och snor om varandra under stickningen.

 

 

Målgrupp: Unga och vuxna

Majvor Olsson visar hur det går till.

 

Pris: 40 kr