Härmed presenterar vi KULTURBASENs vårkurser! 

- en efterfrågad fortsättning av KULTUR PÅ VISCHANs olika workshops.

KULTURBASENs vårkurser 2016!

Kurser våren -16, KULTURBASEN