KONSTRÖRELSE - workshop

KONSTRÖRELSE syftar till att utforska och upptäcka nya vägar till uttryck genom att sammanföra måleri med rörelse och musik. De olika konstformerna behöver varandra, berikar varandra.

Vi bjuder på möjligheten att erfara att musik och rörelse i kombination med målandet, vilket kan ta bort prestationskrampen inför den tomma målarduken.

Vi vill visa vad som händer om en t.ex. målar på ett sätt en inte är van vid, tillåts upptäcka kroppens möjligheter till olika rörelser som en kanske inte vanligtvis relaterar till dans, får inspireras av musik en vanligtvis inte möter.

Vi vill visa vad de olika konstyttringarna kan tillföra varandra om en för dem samman - vad kan hända i mötet med de olika konstformerna?

Tanken med workshopen är att bild, dans, rörelse, musik och berättande ska gå in i varandra, utan genregränser - just för att de berikar varandra.

Hur påverkar musik, dynamik och rörelse målandet? Vi undersöker.

KONSTRÖRELSE är en workshop där du får improvisera rörelsemässigt till musik av olika genrer, hitta musikens dynamik och uttryck i kroppen och kombinera rörelse med målning. Stora ytor, långa penslar.

 

Workshopen leds av Karin Toll och Malena Engström.

KONSTRÖRELSE - workshop 3 + 4 juli 2019

Bilder från KONSTRÖRELSE, Konstmuseet Västerås, KRLSG2, sommaren 2017

KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE.jpg
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE.jpg
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE.jpg
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE
KULTURBASEN, KONSTRÖRELSE