UT MED KULTUREN - IN MED AVANTGARDISTISKA BARN

 

Ut med kulturen - in med avantgardistiska barn var ett forskningsprojekt som pågick under tre månader 2014-15. Projektet genomfördes med stöd av Kulturbryggan.

 

Vi arbetade dessa tre månader  tillsammans med en och samma grupp barn i åldrarna 4-10 år.

Vi introducerade barnen för konst-, musik-, och dansarter, som de tidigare inte haft kontakt med. Breddade referensramarna.

 

Tillsammans samtalade vi om och reflekterade över de olika konstformerna.

Barnen målade, dansade, gjorde egen musik, skapade rörelse i rummet och genom utforskande och improvisation fick de upptäcka och reflektera över vad som kan hända i mötet mellan de olika konstformerna.

 

Vi använde oss av musikapparna Orphion och Gestrument. Med hjälp av dessa fick barnen själva skapa musik och genom den musiken hitta rörelse och bildspråk och vice versa - skapa musik utifrån det fysiska uttrycket/bildspråket/berättelsen.  

 

Ledord:

intryck - reaktion - reflektion

uttryck/aktion - reflektion

Vilka val? Vilka spår? Vad är intressant? Och varför?

Undersökande - prövande -  glädje

 

Vi blandade olika konstformer för att öppna upp i den skapande processen och komma ifrån stela normer, det tillrättalagda och det begränsande, det barnifierande.

Vår arbetsmetod genomsyrades av ett improvisatoriskt experimenterande och utforskande där barnens talan och process stod i full fokus från början till slut.

New Image12.jpg
DSC_0621.JPG
frida 7.jpg
DSC_0774.JPG
polly.jpg
DSC_0224.JPG
DSC_1197.JPG
Gestrument.jpg
ff_0266.JPG
DSC_0697.JPG
Forskning1.jpeg
DSC_0423.JPG
New Image11.jpg
DSC_0974.JPG
DSC_0678.JPG
rörelse2.jpg
GESTRUMENT.JPG
f0946.JPG
New Image11.jpg