Ändamål och verksamhet

 

  • KULTURBASEN är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.

  • Föreningen verkar för kultur.

  • Föreningen har sitt säte i Västerås, Västmanlands län. Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Västerås. Föreningen verkar i övrigt där föreningens ändamål bäst kan komma till uttryck.

  • Föreningen ska aktivt verka mot fördomar, diskriminering och begränsande perspektiv och verka för tillgänglighet och integrering inom kulturområdet för människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ursprung.

  • Föreningen främjar kulturutövning samt förnyelse och utveckling inom kulturområdet, arbetar nyskapande och undersökande, utvecklande, innovativt och experimentellt.

  • Föreningen ställer sig bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.